Jakość

Kompleksową obsługę Klientów opieramy na profesjonalnych rozwiązaniach.

Skontaktuj się z nami +48 (22) 266 05 50 , info@extor.pl lub zobacz naszą ofertę

Kadry i płace

Dostarczamy sprawdzone rozwiązania z zakresu obsługi kadrowo-płacowej. Oferujemy najwyższy standard w ramach outsourcingu kadr i płac, a także optymalizację i ograniczanie kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników m.in. naliczanie list płac, prowadzenie akt osobowych pracowników, umów oraz innych dokumentów kadrowych.

Naliczanie płac

W ramach obsługi płacowej oferujemy pełen zakres czynności, w tym naliczanie płac, odpraw, odszkodowań, składek ZUS, podatku dochodowego. Dzięki naszemu skutecznemu rozwiązaniu zarządzania obsługą płacową jesteśmy w stanie zredukować koszty przy jednoczesnym całkowitym przejęciu odpowiedzialności za obsługę płacową począwszy od zgłaszania i wyrejestrowania pracowników w ZUS, rozliczania umów cywilno-prawnych, przygotowywania rocznych deklaracji do Urzędu Skarbowego czy też dostarczania danych i udzielania wyjaśnień w sprawach objętych świadczoną usługą w toku kontroli ZUS-u i Urzędu Skarbowego.

Obsługa kadrowa

Oferujemy pełną obsługę kadrową, w tym prowadzenie akt pracowników, rozliczanie czasu pracy, monitorowanie medycznych badań okresowych i szkoleń BHP, przygotowywanie regulaminów pracy i wynagrodzeń, wsparcie przy kontrolach, w tym Państwowej Inspekcji Pracy.

Rozliczenia czasu pracy

Oferujemy rozliczanie czasu pracy na podstawie danych z czytników elektronicznych lub danych wprowadzonych do naszego systemy kadrowo-płacowego. Sporządzamy kartoteki czasu pracy. Opcjonalnie udostępniamy portal dla pracowników do rozliczania czasu pracy, a dla przełożonych do akceptacji nadgodzin i urlopów.

Administrowanie wypłatami

Oferujemy możliwość wypłaty wynagrodzeń pracownikom w imieniu pracodawcy w celu zapewnienia całkowitej poufności danych płacowych. Jednocześnie rozwiązanie to pozwala na odciążenie działu kadrowego i finansowego Klienta od czynności administracyjnych.

Rozliczanie obcokrajowców

Nasi doradcy podatkowi udzielają Klientowi wsparcia w zakresie ustalania wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy, wysokości składek na ubezpieczenia społeczne czy też sporządzania rocznych rozliczeń podatkowych cudzoziemców pracujących w Polsce.