Budowa domu.
Biznes

Jak wygląda proces budowy domu? Siedem najważniejszych kroków.

Budowa domu uchodzi za czasochłonny i kosztowny proces, któremu trzeba poświęcić także sporo energii. Kluczem do sukcesu, tak jak i w innych dziedzinach życia, jest jednak znajomość tematu i dobre przygotowanie się do takiej inwestycji lub wsparcie kompetentnego wykonawcy.

Budowa domu uchodzi za czasochłonny i kosztowny proces, któremu trzeba poświęcić także sporo energii. Kluczem do sukcesu, tak jak i w innych dziedzinach życia, jest jednak znajomość tematu i dobre przygotowanie się do takiej inwestycji lub wsparcie kompetentnego wykonawcy. Decydując się na budowę domu, warto zdać sobie sprawę, że same formalności trwają nawet kilka miesięcy – dlatego dobrze jest uzbroić się w cierpliwość oraz z wyprzedzeniem zaplanować kolejne etapy. Bez względu na to, czy budujemy niewielki dom jednorodzinny, większą willę czy tzw. bliźniaka, procedura w każdym przypadku wygląda bowiem tak samo.

Krok pierwszy – wybór działki

Do rozpoczęcia budowy niezbędne jest oczywiście posiadanie działki. Kupno takiej nieruchomości nie jest łatwe – o satysfakcji z zakupu decyduje wiele czynników, m.in. powierzchnia działki, jej lokalizacja czy walory widokowe. Niezwykle ważny jest również status formalny inwestycji. Przede wszystkim należy sprawdzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a jeśli takiego nie ma – wystąpić o wydanie indywidualnych warunków zabudowy. W ten sposób zweryfikujemy, jakiego typu nieruchomość możemy wybudować na danej działce. Równie istotna jest weryfikacja Księgi Wieczystej – przed nabyciem działki koniecznie trzeba sprawdzić, kto jest jej właścicielem oraz czy nie ciążą na niej żadne zobowiązania (czy np. nie podlega obciążeniu kredytem hipotecznym). Tym, co warto wykonać, aby uniknąć przykrych niespodzianek już na etapie projektu czy budowy, są badania gruntu. Dzięki nim można ocenić sytuację gruntową działki i upewnić się, że nie będą konieczne dodatkowe nakłady finansowe na etapie posadowienia budynku.

Krok drugi – projekt

Kolejnym istotnym krokiem jest zakup gotowego projektu domu lub zamówienie indywidualnego projektu architektonicznego. Warto pamiętać, że gotowy projekt trzeba poddać adaptacji, dostosowując go do swoich potrzeb, a także do wymogów zawartych w planie miejscowym bądź warunkach zabudowy. Projekt domu oraz projekt zagospodarowania działki to niezbędne elementy, bez których nie będzie możliwe przeprowadzenie dalszych formalności. Warto pamiętać, że przed przystąpieniem do wyboru projektu konieczne jest sporządzenie przez geodetę mapy do celów projektowych. Umożliwia ona architektowi opracowanie planu zagospodarowania terenu.

Krok trzeci – uzyskanie decyzji warunków dostawy mediów

Budujący powinni również uzyskać decyzję warunków dostawy mediów, czyli pozwolenie na przyłącza prądu, gazu, kanalizacji oraz wody. Wniosek należy złożyć w lokalnych zakładach: energetycznym, gazowym oraz wodno-kanalizacyjnym.

Krok czwarty – pozwolenie na budowę

Aby wystartować z realizacją projektu i rozpocząć budowę domu, należy uzyskać pozwolenie na budowę. Wniosek o pozwolenie na budowę składa się na formularzu urzędowym albo korzystając z gotowego wzoru wniosku w starostwie powiatowym odpowiadającym lokalizacji planowanej budowy. Do wniosku należy załączyć następujące dokumenty:

 • projekt budowlany w 4 egzemplarzach,
 • zaświadczenie o stosownych uprawnieniach architekta,
 • oświadczenie właściciela działki dotyczące prawa dysponowania działką w celach budowlanych,
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego bądź decyzję o warunkach zabudowy,
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej, jeśli część domu będzie przeznaczona na prowadzenie działalności gospodarczej.

Krok piąty – rozpoczęcie prac budowlanych

Rozpoczęcie budowy również podlega konkretnym przepisom – by legalnie wystartować z robotami, należy zawiadomić z 7-dniowym wyprzedzeniem powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego. W tym momencie konieczna jest także inicjatywa kierownika budowy oraz zakup dziennika budowy. Na terenie budowy pojawić się musi geodeta, aby naniósł wymiary budynku – dopiero wtedy możliwe jest rozpoczęcie wykopów pod fundamenty.Obowiązkowe jest również odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy – poprzez jego ogrodzenie – oraz zapewnienie wykonawcy zaplecza higienicznego. Plac budowy obowiązkowo trzeba też oznaczyć tablicą informacyjną. Za organizację budowy, nadzór nad pracami wykonawczymi, dokumentację budowy oraz kwestie bezpieczeństwa na budowie odpowiada kierownik budowy.

Nie należy zapominać o formalnościach – umowie z wykonawcą, który przeprowadzi roboty budowlane. Warto wybierać doświadczoną firmę, aby mieć pewność, że poszczególne etapy budowy zostaną wykonanie rzetelnie i terminowo.

Krok szósty – budowa

Sama budowa bazuje na podstawowych etapach, tych samych dla każdej inwestycji, bez względu na wybrany projekt. Do etapów budowy zaliczają się:

 1. Budowa fundamentów,
 2. Wykonanie zewnętrznych ścian budynku, schodów betonowych oraz stropów,
 3. Wykonanie konstrukcji dachowej, budowa komina, pokrycie dachu i jego termoizolacja,
 4. Montaż stolarki okiennej i drzwiowej,
 5. Wykonanie instalacji elektrycznej, gazowej, wodno-kanalizacyjnej,
 6. Wykonanie suchych tynków,
 7. Prace wykończeniowe we wnętrzach budynku.

Krok siódmy – odbiór

Zakończenie prac budowlanych musi zostać potwierdzone odbiorem technicznym, niezbędne jest także zgłoszenie budynku do powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego – w tym celu trzeba przedstawić komplet dokumentów:

 • dziennik budowy,
 • dokumentacja potwierdzająca przyłącz mediów i ich odbiór,
 • powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna,
 • kopia świadectwa energetycznego budynku,
 • oświadczenie kierownika budowy dotyczące zgodności budynku z projektem i obowiązującymi przepisami prawda budowlanego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.