Adwokat rozmawia z kobietą o postępowaniu o dział spadku
Rozwój

Na czym polega postępowanie o dział spadku?

Postępowanie o dział spadku ma na celu ostateczne zniesienie współwłasności oraz przyznanie w wyłączne posiadanie spadkobierców konkretnych składników masy spadkowej. Na czym dokładnie polega? Jakie dowody należy przedstawić w postępowaniu o dział spadku? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Na czym polega postępowanie o dział spadku?

Zarówno notarialne poświadczenie dziedziczenia, jak i sądowe stwierdzenie nabycia spadku powoduje, że wskazani zostają spadkobiercy, którzy posiadają ułamkowe prawa do masy spadkowej (współwłasność). Ustawodawca określa jednak, że powinien to być stan przejściowy, a spadkobiercy powinni dążyć do przejęcia wyłącznej własności nad konkretnymi elementami spadku. W tym celu może zostać sporządzona umowa notarialna, która dokonuje podziału masy spadkowej. Jest to najszybsze rozwiązanie, jednak warto mieć świadomość, że możliwe tylko wówczas, gdy pomiędzy spadkobiercami nie występuje konflikt w zakresie podziału masy spadkowej. Jeżeli ma on miejsce należy wszcząć sądowe postępowanie o dział spadku, w przypadku którego to sąd decyduje o sprawiedliwym podziale masy spadkowej pomiędzy spadkobierców. Odbywa się to na podstawie ich zeznań oraz przesłuchań świadków, co ułatwia sądowi dokonanie działu spadku. W toku postępowania każdy ze spadkobierców składa również pismo procesowe, w którym przedstawia własny plan na podział masy spadkowej. Warto również podkreślić, że sąd dopuszcza możliwość złożenia przez spadkobiercę zrzeknięcia się praw do spadku na rzecz innego spadkobiercy w zamian za tzw. spłatę.

Postępowanie o dział spadku – dowody

Stronami w postępowaniu o dział spadku mogą być wyłącznie osoby, które wykażą, że przysługuje im prawo do spadku. Dowodem tego może być zarówno notarialne poświadczenie dziedziczenia, jak i sądowe postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku. Następnie spadkobiercy muszą przedstawić sądowi wykaz składników majątku, które wchodzą w skład spadku. W tym przypadku również warto wykazać się dokumentami, którymi mogą być np. księgi wieczyste, czy dowody rejestracyjne pojazdów. Trudność może pojawić się w kontekście ruchomości, ponieważ trudno jest udowodnić, że należały one do zmarłej osoby. W takim przypadku sąd wysłuchuje zeznań stron (spadkobierców) oraz ewentualnych świadków. W toku postępowania przydatne mogą okazać się również dowody mające na celu skłonić sąd do przyznania wyłącznej własności danej rzeczy konkretnej osobie. W tym przypadku mogą to być rachunki potwierdzające koszty utrzymania danej rzeczy, czy zaświadczenia będące dowodem na to, że dana osoba jest w stanie spłacić pozostałych spadkobierców, np. wyciągi bankowe.

Postępowanie o dział spadku – koszty sądowe

Sądowe postępowanie o dział spadku wiąże się z określonymi kosztami, które co ważne nie są uzależnione od wartości masy spadkowej. Podstawowa opłata za złożenie wniosku jest zatem stała i wynosi 500 złotych. Dwukrotnie więcej, czyli 1000 złotych należy zapłacić jeżeli wniosek o dział spadku obejmuje również zniesienie współwłasności. Niższa opłata (300 złotych) obowiązuje natomiast wówczas, gdy do wniosku zostanie załączony zgodny projekt podziału spadku.

Podsumowując należy stwierdzić, że sądowe postępowanie o dział spadku ma na celu ostateczne rozdysponowanie masy spadkowej pomiędzy spadkobierców. W przypadku, gdy nie ma między nimi zgody co do podziału spadku warto dobrze przygotować się do postępowania oraz skorzystać z pomocy prawnej w tym zakresie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.