Para rozlicza PIT.
Finanse

PIT 36 – ulgi i załączniki dla przedsiębiorców

Każdy przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem dochodowym na ogólnych zasadach, a więc przy zastosowaniu skali podatkowej, jest zobowiązany do rozliczenia swoich dochodów z fiskusem na formularzu PIT 36. Jest to roczna deklaracja podatku dochodowego, którą należy złożyć do końca kwietnia za poprzedni, zakończony rok podatkowy.

Formularz ten powinni wybrać nie tylko przedsiębiorcy, ale również podatnicy, które osiągają przychody z najmu lub dzierżawy, opodatkowanej na zasadach ogólnych. Dotyczy on także rolników oraz inne osoby osiągające przychody z działów specjalnych produkcji rolnej, opodatkowanych podatkiem progresywnym.

Ulgi w PIT 36

Jak widać, nie każdy przedsiębiorca powinien rozliczyć się na PIT 36. Wynika to głównie z formy opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej – z tego formularza nie skorzystają właściciele firm, którzy wybrali liniowy podatek dochodowy albo ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Natomiast ci podatnicy, którzy są zobowiązani do jego złożenia, mogą skorzystać z kilku rozwiązań, zmierzających do obniżenia należnego podatku dochodowego. Jednym z nich są ulgi podatkowe, przysługujące osobom rozliczającym się na zasadach podatku progresywnego. Deklarację PIT 36 można rozliczyć wspólnie z małżonkiem, o ile para pozostawała w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, lub w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci. Możliwe jest skorzystanie również z ulgi prorodzinnej, ulgi na internet czy odliczenia darowizn na organizacje pożytku publicznego. Rzeczone ulgi należy wykazać w odpowiednim polu formularza oraz na załączniku PIT/O.

Załączniki dla osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach

W trakcie roku podatkowego przedsiębiorca jest zobligowany do wypełniania obowiązku odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy. Zaliczki te są rozliczane w rocznym zeznaniu podatkowym, a ich nieterminowa zapłata wpływa na wysokość zobowiązania podatkowego, wynikającego z rocznego rozliczenia. Konieczność zapłacenia odsetek to nie jedyna forma zwiększenia należności względem urzędu skarbowego. Podatnicy, którzy uzyskali przychody ze źródeł przychodów położonych poza granicami Polski, powinni te przychody rozliczyć na PIT-36, wypełniając dodatkowy załącznik PIT-ZG. Sposób jego wypełnienia i wpływ tych przychodów na wysokość zobowiązania względem fiskusa, zależy od kraju, w którym te przychody zostały osiągnięte.

Załącznikiem obligatoryjnym dla każdego przedsiębiorcy jest załącznik PIT-B. Stanowi on informację o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej w danym roku podatkowym. Jeśli małżonkowie rozliczają się wspólnie na jednej deklaracji podatkowej, a oboje prowadzą działalność gospodarczą, załącznik PIT-B wypełniają osobno, każde dla własnej działalności. Załączniki należy dołączyć do PIT 36 i złożyć w urzędzie skarbowym razem z główną deklaracją.

mężczyzna rozlicza PIT.

Można uniknąć błędów w podatku dochodowym

Niezależnie od źródła przychodów, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, mogą napotkać problemy podczas wypełniania formularza PIT 36. Jest on stosunkowo skomplikowany, a jego prawidłowe uzupełnienie nastręcza często wątpliwości. Można jednak ich uniknąć, tworząc zeznanie podatkowe w aplikacji e-pity. To prosty program do rozliczenia PIT online, dzięki któremu każdy podatnik szybko i bez problemów nie tylko przygotuje, ale również prześle do wybranego urzędu gotową, prawidłowo wypełnioną deklarację.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.