Wycena szkody gospodarczej
Finanse

Wycena szkody gospodarczej

Artykuł partnera.

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się nie tylko z obowiązkami i zyskami, ale często również ze sporami i koniecznością ich rozstrzygnięcia na drodze prawnej. Kluczowe dla dalszego funkcjonowania firmy jest szybkie i precyzyjne oszacowanie szkód, a następnie uzyskanie rekompensaty za  straty. Sprawdź, kiedy może dochodzić do sporów i jak określić wysokość roszczenia.

Szkoda gospodarcza – czym jest, kiedy występuje

Szkoda gospodarcza w ujęciu prawnym to straty oraz utracony zysk. Kto dopuszcza się nadużycia uprawnień lub nie dopełnia obowiązku i wyrządza szkodzę majątkową, podlega karze pozbawienia wolności. Jej wysokość ustalił ustawodawca na podstawie wartości wyrządzonej szkody. Kiedy więc można mówić o przesłankach do podjęcia kroków prawnych? W przypadku niedotrzymania przez współpracowników czy kontrahentów warunków umowy, rozporządzania majątkiem firmy niezgodnie z prawem, kiedy zostaną ujawnione nadużycia księgowe, bezprawne wykorzystanie własności intelektualnej, czy w przypadku naruszenia praw konkurencji. Efektem realizowania tych działań jest powstanie szkód gospodarczych.

Wycena wartości szkody

Wycena szkody (https://volante.pl/wycena-szkod/) to nie tylko oszacowanie strat materialnych, ale również analiza utraconych przychodów, kosztów naprawy i odbudowy, a nawet potencjalnej utraty wartości rynkowej firmy. Wycena jest kluczowym elementem w procesie sądowym. Jako właściciel firmy, której interes został naruszony, masz prawo żądać naprawienia wyrządzonej szkody, na podstawie przygotowanej wcześniej wyceny. W piśmie procesowym powinna być określona wartość przedmiotu sporu, od której zależy również właściwość rzeczowa sądu, wysokość opłaty lub dopuszczalność środka odwoławczego. By wycena wartości firmy (https://volante.pl/wycena-firmy/) i szkody była wiarygodna w oczach sądu, konieczne jest zlecenie jej wykonania profesjonalistom, którzy mają odpowiednie kompetencje, wiedzą jakie metody zastosować oraz jak przygotować dokument rzetelnie. Warto wybrać firmę, która ma doświadczenie w szacowaniu szkód dla różnych typów firm z wielu branż i w różnych sytuacjach kryzysowych.

Odpowiednio przygotowana wycena szkód powinna zawierać analizę okoliczności zdarzeń, które spowodowały szkodę, określenie stron sporu, źródeł poniesionych kosztów i utraconych korzyści, charakterystykę szkody gospodarczej oraz jej identyfikację i wartość określoną przy wyszczególnieniu użytych metod. Wybierz pomoc specjalistów, którzy przygotują niezależną wycenę szkody, a także będą służyli wsparciem przez cały okres postępowania procesowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.