Kobieta daje szefowi dokument ze zmianami podatkowymi
Finanse

Jak będzie wyglądała kwota wolna od podatku w 2022 roku?

Rok 2022 przynosi wielkie zmiany w przepisach podatkowych. Część podatników czeka prawdziwa rewolucja w składaniu e-deklaracji pit. Wszystko w związku z przepisami  prowadzonymi przez tzw. „Polski Ład”, które m.in. zakłada zmiany wysokości kwoty wolnej od podatku. Co to oznacza dla Polaków? Część z nas może zyskać na tej zmianie.

Zmiany podatkowe w 2022 roku

Początek każdego roku to obowiązek składania rocznych deklaracji podatkowych. W 2022 roku będzie to wymagało zdecydowanie więcej skupienia i wiedzy, w związku z przeprowadzonymi reformami prawa podatkowego. Polski Ład wprowadził prawdziwą rewolucję podatkową. Kogo obejmie zmiana? Przede wszystkim zmiany odczują podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych według skali podatkowej – 17% i 32%. Od nowego roku obowiązywać będzie ich nowa wysokość kwoty wolnej od podatku. Dla części podatników zmiany będą bardzo korzystne. Kwota wolna od podatku w 2022 roku wyniesie 30 000 zł. Od 2018 do 2021 roku kwota wolna wynosiła 8000 zł.

Co to oznacza w praktyce?

Podatnik, który w roku kalendarzowym osiągnie dochód nieprzekraczający kwoty 30 000 zł nie zapłaci podatku. Pozostali, którzy przekroczą wskazaną kwotę zapłacą go, pomniejszony o kwotę zmniejszającą podatek czyli 5100 zł. Skąd taka wysokość? Tyle właśnie wynosi kwota podatku 17% x 30 000 zł. W przypadku dochodów powyżej 120 000 zł, czyli drugiej grupy podatkowej, podatek wyniesie 15 300 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł. Kwota 15 300 zł to wysokość 17%-owego podatku od dochodu 120 000 zł pomniejszonego o kwotę wolną.

  • Dochody do 30 000 zł – brak podatku do zapłaty
  • Dochody do 120 000 zł – podatek 17 % – 5 100 zł (kwota wolna)
  • Dochody powyżej 120 000 zł – 15 300 zł ([120 000 x 17 %] – 5 100 zł) x 32 %.

Kiedy odczujemy zmiany w podatkach?

Nowy rok to konieczność składania corocznych zeznań podatkowych. Składając PIT online za 2021 rok rozliczymy się póki co na starych zasadach. Warto wybrać e-deklaracje, które ułatwią nam dokonanie rozliczeń i uniknąć ewentualnych błędów w podatkach. Zmiany podatkowe i nowa kwota wolna od podatku w 2022 roku obowiązywać będą od stycznia. Oznacza to, że już styczniowe wynagrodzenie naliczane będzie na nowych zasadach. Prawdopodobnie część z nas już na początku roku zaobserwuje zmianę w wynagrodzeniu. Wynika to z tego, że wprowadzone zmiany wpłyną na sposób obliczenia zaliczki na podatek dochodowy. Zaliczka wynosić będzie 1/12 kwoty wolnej od podatku czyli 425 zł.

Może się jednak okazać, że płatnik w ogóle nie będzie odprowadzać zaliczki na podatek. Jak to możliwe? Takie rozwiązanie wynika bezpośrednio z ustawy o PIT. W przypadku zaliczek pobieranych przez płatników od przychodów o których mowa w art. 35 ust. pkt 1 5, 6 i 8, art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – czyli m.in. umowy zlecenia, praktyki, staże. Warunkiem takiego rozwiązania będzie pisemny wniosek podatnika. Skorzystać z tego będzie można w sytuacji, gdy roczne dochody nie przekroczą ilorazu kwoty zmniejszającej podatek i najniższej stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej (czyli kwoty 30 000 zł). Podatnik nie będzie mógł jednocześnie uzyskiwać również innych dochodów od których zaliczki na podatek obliczane są z uwzględnieniem pomniejszenia zawartego w ustawie.

Kwota wolna od podatku w kolejnych latach

Być może to nie koniec zmian w podatkach i kwota wolna od podatku w 2022 zostanie podwyższona w kolejnych latach. Takie rozwiązanie przewidują przepisy podatkowe. Składając PIT online w kolejnych latach być może obowiązywać będzie nas już nowa kwota. Weryfikacji tej kwoty dokonywać będzie Minister właściwy do spraw finansów publicznych, który do 15 września przedłoży Radzie Ministrów propozycję zmiany kwoty zmniejszającej podatek na rok następny. Nastąpi to wówczas gdy kwota minimum egzystencji dla jednoosobowego gospodarstwa ustalonego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych jest wyższa od 1/12 ilorazu kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej. E-deklaracje za rok 2021 składamy natomiast do 30 kwietnia roku następnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.