Fabryka
Rozrywka

Dyrektywa ATEX – czym, jest i co obejmuje?

Każdy produkt, który stosuje się w strefach zagrożonych wybuchem, musi spełnić szereg wymagań atestujących. Zostały one zdefiniowane w specjalnym akcie prawnym wydanym przez Unię Europejską. Dyrektywa ATEX określa ogólne wymagania dotyczące tego zagadnienia, szczegółowe wytyczne zawierają natomiast powiązane z nią normy. Państwa członkowskie UE mają prawo do wprowadzania wewnętrznych regulacji w tym zakresie tylko wtedy, gdy dane zagadnienia nie zostały poruszone ani w samej dyrektywie, ani w dołączonych do nich normach. Dyrektywa ATEX wymaga znakowania produktów znaczkiem CE.

Czym jest dyrektywa ATEX?

ATEX to akt prawny przyjęty przez Unię Europejską w celu regulacji ochrony przed wybuchem w przemyśle i górnictwie. Obejmuje ona swym zasięgiem urządzenia oraz systemy ochronne przeznaczone do instalacji ochronnych, kontrolnych oraz zabezpieczających, a także do komponentów wykorzystywanych do konstruowania systemów ochronnych, a także urządzeń. Dokument określa także wymogi i kryteria wskazujące na spełnienie jej wytycznych. Co obejmuje ta dyrektywa?

Klasyfikacje urządzeń przeciwwybuchowych

W ramach dyrektywy urządzenia przeciwwybuchowe zostały podzielone na trzy grupy. Pierwszą z nich reprezentują urządzenia, które wykorzystuje się do pracy w naziemnych częściach kopalń oraz w podziemiach kopalnianych, gdzie występuje duże niebezpieczeństwo wybuchu, zwłaszcza metanu oraz pyłu węglowego. Grupa ta nie została podzielona na żadne inne podgrupy.

Drugą grupę stanowią urządzenia przydatne w pracy w obszarach, gdzie występuje duże prawdopodobieństwo wybuchu mgieł, gazów oraz par. Te sprzęty dzieli się na trzy podgrupy, reprezentowane przez grupy propanowe (A), etylenowe (B) oraz wodorowe (C). Do grupy A zalicza się między innymi: alkohol etylowy i metylowy, a także aceton; w grupie B wymienia się siarkowodór i etylen; w grupie C jest wodór hydrazyna oraz acetylen).

W trzeciej grupie wymienia się urządzenia pracujące na obszarach zagrożonych pyłem palnym. W podgrupie A mieszczą się unoszące się palne cząstki, w podgrupie B jest pył nieprzewodzący, a w grupie C pył przewodzący.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.