Kobieta sprawdza sprawdza na laptopie odpisy z księgi wieczystej
Rozwój

Jak długo ważny jest odpis z księgi wieczystej?

Odpis z księgi wieczystej jest często wykorzystywany w obrocie nieruchomościami i niezbędny na przykład przy zawieraniu umowy sprzedaży nieruchomości. Warto pamiętać, że wydruk uzyskany samodzielnie z powszechnie dostępnego w Internecie systemu Elektronicznych Ksiąg Wieczystych Ministerstwa Sprawiedliwości, a także z jakiejkolwiek innej strony internetowej, nie jest odpisem księgi wieczystej i nie jest to dokument urzędowy, który może zostać oficjalnie wykorzystany w czynności prawnej związanej z nieruchomością. Jest to jedynie wydruk, odzwierciedlający stan księgi wieczystej w momencie jego drukowania, czy też pobierania.

Odpis z księgi wieczystej

Można uzyskać po uiszczeniu odpowiedniej opłaty poprzez złożenie odpowiedniego wniosku w formie papierowej w Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych i jej oddziałach, znajdujących się przy sądach rejonowych, bądź w formie elektronicznej na stronie internetowej Elektroniczne Księgi Wieczyste Ministerstwa Sprawiedliwości.

Uzyskać można odpis zwykły, a także odpis zupełny księgi wieczystej. Odpis zupełny to wersja rozbudowana, która zawiera również wpisy wykreślone.

Kwestia wydawania odpisów, wyciągów oraz zaświadczeń z księgi wieczystej została uregulowana w ustawie z 6 lipca 1982 o księgach wieczystych i hipotece (dalej jako u.k.w.h.) w artykułach 364 – 365 oraz odpowiednich rozporządzeniach wykonawczych.
Odpis z https://ekw.plus nie ma „terminu ważności”, jednak im jest starszy, tym bardziej prawdopodobne, że nie będzie już aktualny. Odpis z księgi wieczystej jest aktualny tak długo, jak wpisy w księdze wieczystej nie uległy zmianie. Dlatego warto każdorazowo, niezależnie od posiadania dokumentów wydanych z Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych, na bieżąco sprawdzać stan nieruchomości w systemie Elektronicznych Ksiąg Wieczystych, dostępnym powszechnie i bez opłat.

Jednak na potrzeby praktyki obrotu nieruchomościami przyjmuje się, że najlepiej w dniu dokonania czynności prawnej związanej z daną nieruchomością warto dysponować odpisem z księgi wieczystej, wydanym nie wcześniej niż trzy miesiące przed datą tego zdarzenia. Należy jednak pamiętać, by niezależnie od posiadania odpisu z księgi wieczystej wydanego w tym terminie, kontrolować aktualny stan prawny nieruchomości poprzez weryfikację treści księgi wieczystej na darmowej stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.