Młody mężczyzna szuka informacji o białej liście podatkników VAT
Biznes

Jednolity Plik Kontrolny i Biała lista podatników VAT

Jednym z rządowych priorytetów w działaniach jest walka z nieuczciwymi podmiotami, które nieprawidłowo naliczają podatki, nie opłacają ich lub w inny sposób narażają budżet i skarb państwa na uszczerbek. W tym celu wprowadzono nowe narzędzia, które mają (w formie elektronicznej) umożliwić lepszą komunikację pomiędzy podatnikami i urzędami, oraz pozwolić na lepszą kontrolę i weryfikację zarówno podmiotów jak i ich ksiąg podatkowych. Do podstawowych instrumentów wprowadzonych w ramach reform podatkowych i nowych narzędzi są Jednolity Plik Kontrolny i Biała Lista Podatników VAT. Jak działają te narzędzia? Dla kogo i w jaki sposób są obowiązkowe?

Biała lista podatników VAT

Biała lista podatników VAT zwana inaczej wykazem podatników VAT jest systemem, który ma służyć do weryfikacji kontrahenta. Wykorzystując korzystanie z możliwych sankcji ustawodawca zdecydował, że część obowiązków weryfikacyjnych może zostać przesunięta z organów podatkowych bezpośrednio na podatników. I tak od 1 września 2019 roku biała lista zaczęła funkcjonować i zastąpiła dotychczasowo funkcjonujące listy podatników VAT. Biała lista podatników VAT prowadzona jest przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej i znaleźć ją można na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Również specjalne aplikacje do rozliczania finansów lub księgowości umożliwiają bezpośrednie połączenie z rejestrami i weryfikację tych danych.
Dla podatników, w praktyce, najważniejsze okażą się informacje dotyczące rachunków bankowych. Zgodnie z regulacjami prawnymi od 1 stycznia 2020 roku, jeżeli podatnik zapłaci swojemu kontrahentowi na błędny rachunek bankowy kwotę powyżej 15 000 zł to nie będzie mógł zaliczyć takiego wydatku do kosztów uzyskania przychodu oraz może ponieść ryzyko odpowiedzialności solidarnej z kontrahentem za zaległości podatkowe, jeżeli nie zapłaci on należnego podatku VAT od takiej transakcji. Dlatego zawsze przed dokonaniem płatności na kwotę przekraczającą 15 000 zł należy sprawdzić czy podmiot, do którego ma zostać przesłana płatność znajduje się w wykazie oraz czy numer rachunku bankowego, który wskazał na fakturze również tam widnieje.

Mężczyzna przed laptopem przesłał jednolity plik kontrolny

Jednolity Plik Kontrolny

Obok narzędzia takiego jak biała lista podatników VAT ustawodawca postanowił również zobowiązać podatników do przesyłania stosownych informacji finansowych na bieżąco, w odpowiedniej formie elektronicznej. Tak powstał Jednolity Plik Kontrolny. W dużym uproszczeniu JPK jest elektroniczną wersją ksiąg i dokumentów księgowych prowadzących w systemach i programach komputerowych, w wskazanym przez ustawodawcę formacie.
Wyciąg z przepisów
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.)
Art. 193a. § 1. W przypadku prowadzenia ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych, organ podatkowy może żądać przekazania całości lub części tych ksiąg oraz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w § 2, wskazując rodzaj ksiąg podatkowych oraz okres, którego dotyczą.
Warto obserwować zakres zmian w zakresie nowelizacji Nowego Ładu, ponieważ zgodnie z jego zapowiedziami obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych przy użyciu programów komputerowych będzie rozszerzany.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.