Kobieta zajmuje sie e-fakturami
Finanse

Nowe zasady e-faktur i Krajowy System e-Faktur

Reformy w zakresie podatków i systemu podatkowego mają na celu coraz większe usystematyzowanie oraz wprowadzenie reformy e-administracji. Jednym z elementów tej nowelizacji jest wprowadzany od 1 stycznia 2022 roku Krajowy System e-Faktur (w skrócie KSeF). Zgodnie z Ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2076) wprowadza się nowy rodzaj elektronicznych e-faktur – faktury ustrukturyzowane. Czym są? Jak działa system?

Podstawy prawne i ustawa o VAT

Podstawą prawną funkcjonowania Krajowego Systemu e-Faktur jest obecne brzmienie art. 106nd. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.). Zgodnie z którym to Szef Krajowej Administracji Skarbowej prowadzi Krajowy System e-Faktur i jest administratorem danych w nim zawartych. Ustawodawca stwierdza, że Krajowy system e-Faktur jest specjalnym systemem teleinformatycznym, który ma służyć przede wszystkim do:

  • wystawiania, otrzymywania i dostępu do faktur ustrukturyzowanych,
  • nadawania, zmiany, odbierania uprawnień do korzystania z KSeF,
  • przechowywania faktur ustrukturyzowanych,
  • oznaczania, analizy i kontroli prawidłowości danych z faktur ustrukturyzowanych,
  • powiadamiania odpowiednich podmiotów.

Z systemu KSeF korzystać mogą przedsiębiorcy zarejestrowani jako czynni podatnicy podatku VAT, przedsiębiorcy zwolnieni z podatku VAT, podatnicy zidentyfikowani w Polsce do szczególnej procedury unijnej OSS, posiadający polski identyfikator podatkowy NIP.

faktury w segragatorach

Plan wprowadzania zmian i rozwiązania praktyczne

Ustawodawca zdecydował, że od 1 stycznia 2022 roku wprowadzany jest Krajowy System e-Faktur i ma to być rozwiązanie dobrowolne. Podatnicy mają możliwość wystawienia faktury ustrukturyzowanej w ramach Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Na tym etapie to podatnik decyduje czy chce skorzystać z faktury online w formie ustrukturyzowanej. Planowane rozwiązanie od 2023 roku ma stać się wyborem obligatoryjnym. Faktury ustrukturyzowane w systemie KSeF można wystawić z wykorzystaniem zarówno narzędzi udostępnionych przez Ministerstwo Finansów, jak i przy użyciu programów komercyjnych. Faktura ustrukturyzowana ma przyjąć format „xml”, który ma być zgodny ze strukturą logiczną e-Faktury FA (1), który to wzór jest publikowany w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych (CRWDE) na platformie ePUAP.

Faktura elektroniczna i faktura ustrukturyzowana – definicje i wyjaśnienia

Przepis art. 2 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.) wprowadza definicje nazw w przepisach i wskazuje, że:

  • faktura – rozumie się przez to dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie,
  • faktura elektroniczna – rozumie się przez to fakturę w formie elektronicznej wystawioną i otrzymaną w dowolnym formacie elektronicznym,
  • faktura ustrukturyzowana – rozumie się przez to fakturę wystawioną przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur wraz z przydzielonym numerem identyfikującym tę fakturę w tym systemie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.