dwie osoby korzystające z laptopa
Finanse

PIT WZ – praca z drukiem w 2021 roku

Informację o wierzytelnościach i zobowiązaniach zmniejszających lub zwiększających podstawę opodatkowania (stratę), wynikających z transakcji handlowych za rok podatkowy, jest załącznikiem do zeznań PIT-36, PIT-36S, PIT-36L i PIT-37LS. Według pouczenia na formularzu mogą wypełnić go podatnicy, którzy na podstawie art. 26i ustawy o PIT rozliczają wierzytelności lub zobowiązania opisane w art. 4 pkt.1 a ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 935, z późn. zm.). Jak pracować z drukiem księgowym? Jakie informacje powinien podać podatnik? Co czeka go przy wypełnianiu PIT/WZ w 2021 roku?

Wstęp i informacje początkowe o ilości dokumentów

Weryfikując dokument od góry, podatnik w pierwszej kolejności będzie musiał wprowadzić swój identyfikator podatkowy NIP, rok, za który składana jest informacja oraz numer załącznika. Numer załącznika został przewidziany, ponieważ możliwe jest, że części B, C, D lub E będą niewystarczające do wskazania danych o wszystkich wierzytelnościach i zobowiązaniach. W takiej sytuacji nie należy samodzielnie próbować zmienić formularza, a po prostu wypełnić kolejne załączniki PIT/WZ i podać ich kolejne numery. Ta część składa się z pozycji 1 -3 i choć nie dostała oficjalnej nazwy, i oznaczenia literowego, zwana jest potocznie częścią wstępną informacji.

osoba licząca rachunki

Części informacji oznaczone literami od „A” do „E”

W następnej kolejności następują części oznaczone przez ustawodawcę kolejnymi literami alfabetu:

  • A – dane identyfikacyjne podatnika;
  • B – dane dotyczące dłużnika i wierzytelności, jeżeli do dnia złożenia zeznania podatkowego wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta;
  • C – dane dotyczące wierzyciela i zobowiązania, jeżeli do dnia złożenia zeznania podatkowego zobowiązanie nie zostało uregulowane;
  • D – dane dotyczące dłużnika i wierzytelności, jeżeli wierzytelność została uregulowana lub zbyta;
  • E – dane dotyczące wierzyciela i zobowiązania, jeżeli zobowiązanie zostało uregulowane.

Pouczenia i informacje dodatkowe

Podobnie jak w przypadku innych oficjalnych dokumentów, do informacji PIT/WZ ustawodawca wprowadził dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

Po pierwsze jest to numer informacji (wzoru informacji), który obowiązuje, w nawiasie obok nazwy formularza, na dole każdej strony. Obecnie (od 1 stycznia 2021) obowiązuje wzór numer 1 – a nazwa informacji brzmi „PIT/WZ (1)”.

Po drugie w informacji znalazły się cztery dodatkowe objaśnienia:

  • informacja jak należy numerować kolejne załączniki:

Należy podać kolejny nr załącznika. W przypadku gdy część B, C, D lub E jest niewystarczająca  do  wykazania  danych  o  wszystkich  wierzytelnościach i zobowiązaniach zmniejszających lub zwiększających podstawę opodatkowania (stratę), należy wypełnić kolejny załącznik PIT/WZ.

  • objaśnienie w zakresie terminów zapłaty i ich podstawy prawnej:

Termin zapłaty nie może przekroczyć terminów przewidzianych w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

  • wyjaśnienie w zakresie podziału wierzytelności i zobowiązań w stosunku do udziałów w spółce osobowej:

Podatnik będący wspólnikiem spółki osobowej wpisuje wartość wierzytelności/zobowiązania stosownie do swojego udziału.

  • objaśnienie w zakresie sumowania kwot:

Jeżeli podatnik składa więcej niż jeden załącznik PIT/WZ, w poz. 13 ostatniego załącznika sumuje kwoty z poz. 12 wszystkich załączników. Odpowiednio należy uczynić w przypadku sumowania kwot z poz. 19, 28 i 37 załączników PIT/WZ, z których sumy należy wykazać w ostatnim załączniku PIT/WZ odpowiednio w poz. 20, 29 lub 38.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.