Mężczyzna szuka odpowiednich ubezpieczeń pracowniczych
Finanse

Ubezpieczenie służbowe

Artykuł partnera.

Kiedy chodzi o pieniądze, a zwłaszcza ich duże ilości, jedna ze stron może prosić o wykazanie ubezpieczenia, które zapewni dobre wykonanie kontraktu. O takich gwarancjach będziemy opowiadać w tym artykule.

Zacznijmy od samych podstaw

Ubezpieczenie samo w sobie jest niczym innym niż obowiązek wypłaty świadczeń przez zakład ubezpieczeń na rzecz ubezpieczonego, w wyniku zajścia często ściśle określonych w umowie ubezpieczenia wydarzeń losowych czy ich skutków. Sama umowa o ubezpieczenie uregulowana jest w Kodeksie Cywilnym, co też jest dość ważną informacją. Składki, które wnosi i wpłaca ubezpieczony mają współtworzyć fundusz, z którego następnie wypłacane będą odszkodowania czy inne świadczenia. Zakład ubezpieczeń, czy towarzystwo ubezpieczeniowe to przedsiębiorstwo, które prowadzi działalność gospodarczą w zakresie ubezpieczeń osobowych czy majątkowych jak i reasekuracji na podstawie umowy. W Polsce ubezpieczyciel działalność prowadzić może jedynie w formie spółki akcyjnej. W ramach swojej pracy towarzystwo ubezpieczeniowe przeprowadza szereg operacji związanych z prowadzeniem swojej działalności. Czynności te można podzielić na te związane z oferowaniem i udzielaniem ochrony na wypadek ryzyka wystąpienia skutków zdarzeń losowych oraz na pozostałe czynności. Udzielanie gwarancji ubezpieczeniowej należy więc do głównych zadań zakładu ubezpieczeń. Gwarancja ubezpieczeniowa, czyli temat tego artykułu, jest tak jak wspominaliśmy jedną z czynności ubezpieczeniowych, którą wykonuje zakład ubezpieczeń. Jest niczym innym jak pisemnym zobowiązaniem towarzystwa ubezpieczeń (w umowie nazwanego gwarantem) do wypłaty na rzecz beneficjenta (czyli podmioty na rzecz, którego takowa gwarancja jest wystawiona) określonej sumy pieniężnej w formie odszkodowania czy świadczenia. Suma ta, wypłacana jest na żądanie beneficjenta i jego oświadczenie w sytuacji, w której dłużnik (czyli wnioskodawca gwarancji) nie realizuje swojej pracy w sposób określony w gwarancji wobec beneficjenta. W praktyce możemy zauważyć wykorzystanie gwarancji ubezpieczeniowej jako zabezpieczenie inwestorów na wypadek wystąpienia określonego w umowie gwarancyjnej zdarzenia losowego lub jego skutków. Stosowane są bardzo często w jakichkolwiek przedsięwzięciach budowlanych. Struktura tych umów jest trochę skomplikowana, więc wyjaśnijmy ją jeszcze raz, w prostszych słowach. Do zakładu ubezpieczeń idzie zleceniodawca (czyli przyszły dłużnik), podpisuje on umowę o udzielenie gwarancji z ubezpieczycielem, który później udaje się do wierzyciela i z nim podpisuje umowę gwarancji. Wierzyciela z dłużnikiem łączy kontrakt, który jest niezwiązany z zakładem ubezpieczeń.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.