Mężczyzna szuka informacji w telefonie na temat rynku kapitałowego
Finanse

Czym jest rynek kapitałowy?

Z tematem inwestowania związanych jest sporo zagadnień. Jednym z tych najważniejszych jest rynek kapitałowy, bez którego obrót instrumentami finansowymi nie byłyby w ogóle możliwy. Co warto zatem wiedzieć na ten temat?

Rynek kapitałowy – co to takiego?

Rynek kapitałowy jest jednym z segmentów rynku finansowego. To właśnie na nim zawierane transakcje, których przedmiotem są średnio- oraz długoterminowe instrumenty finansowe, czyli akcje oraz obligacje. Jak wyjaśniają eksperci z firmy inwestycyjnej Prosper Capital, ważną cechą rynku kapitałowego jest to, że pozwala on zmobilizować naprawdę ogromny kapitał. To przede wszystkim zasługa struktury tego rynku oraz jego globalnego zasięgu. Rynek papierów wartościowych to podstawowa forma rynku kapitałowego. Papiery wartościowe wyróżniają się charakterem udziałowym lub dłużnym.

Jak dzieli się rynek kapitałowy?

Podział rynku kapitałowego obejmuje przede wszystkim transakcje na rynku niepublicznym oraz publicznym. Biorąc pod uwagę miejsce emisji i sprzedaży, rynek kapitałowy można podzielić na pierwotny oraz wtórny. Jeśli natomiast za kryterium podziału przyjęta zostaje strefa obrotu, to istnieje:

  • regulowany – giełdowy oraz pozagiełdowy,
  • alternatywny system obrotu – NewConnect, segment Catalyst prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie oraz segment Catalyst prowadzony przez BondSpot.

Jakie funkcje pełni rynek kapitałowy i kto jest jego uczestnikiem?

Rynek kapitałowy spełnia różne funkcje. Tymi najważniejszymi są: pozyskiwanie kapitału przez emitentów, uzyskiwanie dochodów przez inwestorów udostępniających kapitał emitentom, alokacja środków w gospodarce oraz wycena papierów wartościowych. Z uczestnikami rynku kapitałowego najczęściej kojarzy się Narodowy Bank Polski, niemniej grono tych uczestników jest znaczenie szersze. Oprócz NBP należą do niego także: banki komercyjne, fundusze inwestycyjne i emerytalne, towarzystwa ubezpieczeniowe, podmioty finansowe zarządzające aktywami, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, domy maklerskie, doradcy inwestycyjni i maklerzy etc.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.