Kobieta upadła pracując w magazynie w Holandii
Biznes

Odszkodowania w Holandii

Poszkodowany w wypadku na terenie Holandii ma prawo do dochodzenia roszczeń pod warunkiem, że do zdarzenia doszło w wyniku czynu niedozwolonego i nie było w nim udziału samej osoby poszkodowanej. Czyn niedozwolony może dotyczyć, np. przekroczenia norm społecznych, złamania kodeksu prawa pracy (wypadki przy pracy) lub prawa drogowego (wypadki komunikacyjne). Niezależnie od rodzaju wypadku kluczowe jest wskazanie sprawcy oraz udowodnienie jego winy. Wtedy poszkodowany ma prawo do rozpoczęcia procedury dochodzenia odszkodowania z ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, czyli tzw. OC.

Kiedy można otrzymać odszkodowanie za wypadek w Holandii?

Poszkodowany w wypadku na terenie Holandii ma prawo do dochodzenia roszczeń pod warunkiem, że do zdarzenia doszło w wyniku czynu niedozwolonego i nie było w nim udziału samej osoby poszkodowanej. Czyn niedozwolony może dotyczyć, np. przekroczenia norm społecznych, złamania kodeksu prawa pracy (wypadki przy pracy) lub prawa drogowego (wypadki komunikacyjne). Niezależnie od rodzaju wypadku kluczowe jest wskazanie sprawcy oraz udowodnienie jego winy. Wtedy poszkodowany ma prawo do rozpoczęcia procedury dochodzenia odszkodowania z ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, czyli tzw. OC.

 Odpowiedzialność za wypadek w Holandii

 Kluczowe dla postępowania odszkodowawczego jest ustalenie winy, czyli odpowiedzialności za wypadek. Jest to obowiązkiem osoby poszkodowanej – to ona musi zebrać wszelkie możliwe dowody wskazujące na winę sprawcy, począwszy od raportów policyjnych/protokołów BHP a skończywszy na  oświadczeniach świadków. Jeżeli poszkodowany nie przedstawi konkretnych dowodów obciążających sprawcę – nie będzie miał możliwości uzyskania odszkodowania w Holandii.

Proces ustalania odpowiedzialności w Holandii jest najczęściej długotrwały i potrafi trwać kilka miesięcy a w szczególnych przypadkach nawet około roku (np. kiedy strona przeciwna próbuje uniknąć uznania swojej winy). Tak naprawdę wszystko zależy od chęci współpracy ze strony odpowiedzialnej – jeżeli nie robi ona problemów są szanse na szybsze postępy w sprawie i jej zakończenie na drodze polubownej. Warto tutaj wspomnieć, że w Holandii większość postępowań kończy się na etapie przedsądowym. Wprowadzenie sprawy na drogę sądową jest bardzo kosztowne.

Rodzaje roszczeń za wypadek w Holandii 

Oprócz ustalenia samego winnego wypadkowi, w dochodzeniu odszkodowania kluczowe jest również zaistnienie konkretnej szkody. Może ona mieć wymiar zarówno materialny jak i niematerialny, a jej rozmiar trzeba szczegółowo udowodnić co również leży po stronie osoby poszkodowanej. Szkody materialne to wszelkie straty oraz koszty, które poszkodowany musi policzyć oraz udokumentować za pomocą rachunków, faktur czy zaświadczeń. Można do nich zaliczyć, np. koszty leczenia, koszty opieki po wypadku, dojazdów do lekarzy oraz utratę dochodów (niższe dochody). Inny wymiar ma tzw. szkoda niematerialna, której nie da się wyrazić w konkretnej kwocie. Jest to tzw. zadośćuczynienie. Zależy ono od doznanego uszczerbku na zdrowiu oraz przede wszystkim od rozmiaru jego negatywnych konsekwencji i długości ich trwania. Można stwierdzić, że im są one dłuższe – tym bardziej rośnie wysokość rekompensaty. Jej ostateczna kwota zależy od wielu czynników w całym procesie leczenia i nie da się jej określić z góry, szczególnie, że obejmuje również szkody które mogą się ujawnić/powstać w przyszłości. Dlatego też z zamknięciem sprawy odszkodowawczej czeka się zawsze do zakończenia leczenia lub stabilizacji stanu zdrowia.

Wypadek w Holandii – czas przedawnienia

Co do zasady okres przedawnienia roszczeń w Holandii wynosi 5 lat. Warto jednak rozpocząć procedurę najwcześniej jak to możliwe, gdyż zwłoka, w szczególności kilkuletnia może wiązać się z problemami, szczególnie przy gromadzeniu dowodów. Po kilku latach często okazuje się, że zdobycie koniecznej dokumentacji (protokoły, zeznania świadków) jest już niemożliwe. Tego typu sprawy najlepiej zgłaszać „na świeżo”, kiedy jesteśmy w stanie zebrać wszelkie możliwe informacje oraz dokumenty. Tym bardziej, że aby zgłosić sprawę nie trzeba czekać na zakończenie leczenia.

 Ile trwa dochodzenie odszkodowania w Holandii?

Rozpoczynając procedurę odszkodowawczą w Holandii należy od razu uzbroić się w cierpliwość i przygotować na to, że potrwa ona dłuższy czas. Proces dochodzenia roszczeń jest długotrwały oraz złożony. Sam etap uznania odpowiedzialności, czyli początkowy, potrafi trwać min. pół roku. Po jej przyjęciu sprawa idzie już szybciej, poszkodowany otrzymuje zaliczki oraz gromadzone są dalsze dowody pomagające ustalać na bieżąco rozmiar doznanej szkody (materialnej i niematerialnej). Do materiałów dowodowych zalicza się dokumentację medyczną z leczenia wraz z badaniami i opiniami ekspertów (komisje lekarskie), oraz dokumentację kosztową.

Czas trwania całej sprawy zależy od stopnia jej skomplikowania na początku (np. w zakresie ustalenia winy) a potem głównie od długości samego procesu leczenia. Ogólnie można przyjąć, że procedura odszkodowawcza w Holandii wynosi od 1,5 roku do 3 lat.

Wypadek w Holandii  – kwoty odszkodowań 

Kwoty odszkodowań za wypadki w Holandii są bardzo różne i ich wycena, szczególnie na początku trwania sprawy jest praktycznie niemożliwa. Sam rodzaj urazu jeszcze o niczym nie świadczy gdyż tak naprawdę liczy się czas leczenia oraz negatywne konsekwencje jakie spowodował wypadek. W grę wchodzą tutaj zarówno konsekwencje zdrowotne (trwałość uszczerbku) jak i materialne (związane z kosztami oraz niezdolnością do pracy). Ogólnie można stwierdzić, że rekompensata za słabsze urazy może wynosić średnio od 8 do 15 tysięcy euro, natomiast w przypadku trwałych uszczerbków – nawet do 250 tysięcy euro.

Więcej informacji o dochodzeniu odszkodowań w Europie znajdziesz w portalu PrawoiOdszkodowania.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.