Mężczyzna jedzie autem mimo zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych
Rozwój

Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych – czy można go ominąć?

Jednym z najpoważniejszych powodów zatrzymania prawa jazdy i orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych okazuje się jazda po alkoholu. Jest to czyn niedozwolony, który niesie za sobą konkretne konsekwencje prawne, a ich ostateczny wymiar zależy od poziomu stężenia alkoholu w organizmie zatrzymanego. Jak ominąć zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych i czy to w ogóle możliwe? Sprawdź, co warto wiedzieć na ten temat, by uniknąć naprawdę dotkliwych skutków nieroztropnego działania.

Kiedy sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych?

Jazda po alkoholu może być zakwalifikowana przez sąd jako wykroczenie lub przestępstwo, a ostateczny rodzaj oraz wymiar kary ustala się na podstawie poziomu stężenia alkoholu w organizmie kierującego. Z tego powodu wyróżnia się dwa rodzaje czynu zabronionego bezpośrednio związanego z jazdą po alkoholu:

  • stan po spożyciu alkoholu – czyn taki zgodnie z polskim prawodawstwem kwalifikuje się jako wykroczenie w sytuacji, gdy zawartość alkoholu we krwi kierującego wynosi od 0,2 ‰ do 0,5 ‰ lub od 0,1 mg do 0,25 mg w 1 dm³ w wydychanym powietrzu. Wówczas sąd może zastosować wobec zatrzymanego karę w postaci aresztu (od 5 do 30 dni) lub grzywny (od 50 zł do nawet 5 tys. zł). W takich przypadkach jazda po alkoholu obligatoryjnie może wiązać się również z orzeczeniem przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat;
  • stan nietrzeźwości – jazda po alkoholu wiąże się z odpowiedzialnością karną, jeśli stężenie alkoholu we krwi kierującego wynosi powyżej 0,5 ‰ lub jego obecność w wydychanym powietrzu przekracza wartość 0,25 mg alkoholu w 1 dm³. W takich przypadkach konsekwencje prawne dla kierującego są dużo poważniejsze, a czyn ten może skutkować karą grzywny, karą ograniczenia wolności, a także karą pozbawienia wolności do lat 2. Każdorazowo sąd orzeka ponadto wobec skazanego zakaz prowadzenia pojazdów mechaniczny na czas nie krótszy niż 3 lata, a także obarcza go sankcjami finansowymi.

Jak ominąć zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych?

To, czy kierowca ma szansę na nieco łagodniejszy wymiar kary za jazdę po alkoholu, zależy od kwalifikacji tego czynu oraz decyzji sądu. W określonych sytuacjach sąd dopuszcza możliwość warunkowego umorzenia postępowania, nawet w przypadku jazdy po alkoholu. Warto jednak podkreślić przy tym, że inicjatywa w tym zakresie nie należy do organów ścigania, dlatego niezbędna okazuje się wówczas pomoc prawna ze strony profesjonalnego adwokata. Warunkowe umorzenie postępowania stanowi szansę na skrócenie okresu funkcjonowania zakazu prowadzenia pojazdów. Aby było to możliwe, kierowca musi spełniać określone warunki. Kluczowe jest to, by nie był nigdy wcześniej karany za przestępstwa umyślne. Sąd bierze ponadto pod uwagę również okoliczności związane z prywatną sytuacją życiową kierowcy i jego dotychczasowym zachowaniem.

Innym rozwiązaniem na skrócenie orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych jest tzw. blokada alkoholowa. Jest to specjalne urządzenie montowane w pojeździe osoby skazanej, które uniemożliwia uruchomienie silnika, jeśli poziom alkoholu w wydychanym przez kierującego powietrzu przekracza dozwolone stężenie 0,1 mg alkoholu w 1 dm³. Aby ją uzyskać, należy złożyć stosowny wniosek do sądu, który wydał wyrok w sprawie karnej. Rozwiązanie to możliwe jest jednak wyłącznie w sytuacji, gdy kierowca wykonał środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów przez co najmniej połowę orzeczonego wymiaru (jeśli zakaz został nałożony dożywotnio, wówczas musi upłynąć min. 10 lat od jego wydania).

Czy możliwe jest zachowanie prawa jazdy, jeśli kierowca prowadził po alkoholu?

Zasadą jest obligatoryjne orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów, jednak są pewne wyjątki. Odpowiedź na pytanie, jak ominąć zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, zależy od kwalifikacji tego czynu przez sąd. W przypadku wykroczenia sąd może odstąpić od zakazu, jeśli na podstawie wiarygodnych i uzasadnionych argumentów dojdzie do przekonania, że czyn popełniony przez kierowcę miał charakter incydentalny, a on sam nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa w komunikacji. Gdy doszło do przestępstwa, zachowanie prawa jazdy możliwe jest natomiast tylko wówczas, gdy sąd zdecyduje o warunkowym umorzeniu postępowania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.