para przegląda dokumenty w domu
Finanse

Na czym polega split payment

W dużym skrócie split payment wymusza opłacanie faktur z rachunku VAT, korzystając z mechanizmu podzielonej płatności. Z zasady wielu firmom przynosi on duże korzyści, a niektóre mają z nim problemy. Z pewnością mechanizm podzielonej płatności działa dyscyplinująco na tych przedsiębiorców, którzy otrzymują kwotę brutto, wydają ją w całości, nie patrząc na to, że jej część powinna się znaleźć na rachunku VAT. W ten sposób powstają zadłużenia i naczelnik urzędu skarbowego może wezwać firmę do zapłaty. Na przedsiębiorcy w pewien sposób ciąży obowiązek utrzymania rygoru wydatków, a split payment staje się doskonałym wsparciem przy kontroli finansów.

Obroty na rachunku VAT

Model podzielonej płatności – split payment polega na tym, że rozbija się wartość rozliczenia z klientem lub kontrahentem na kwotę podatku VAT oraz na kwotę netto. To działanie obecnie automatyczne. Ta pierwsza wartość trafia na rachunek VAT, a druga na konto główne przedsiębiorcy. Z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności polskie firmy mają do czynienia od listopada 2019 roku i coraz bardziej wpływa on na płynność finansową przedsiębiorstw oraz fakt, że kwotę podatku naliczonego przy każdej fakturze z automatu wpłaca się na osobne konto, a tym samym nie wydatkuje się jej.

Jak działa mechanizm podzielonej płatności?

Płatności z zastosowaniem split payment wpływają na dwa osobne rachunki – konto VAT i główne. Warto pamiętać o tym, że to nabywca jest do tego zobowiązany, jeśli wartość faktury wynosi minimum 15 000 zł. Poza tym o mechanizmie podzielonej płatności będziemy mówić także wtedy, gdy stosowana adnotacja pojawi się na fakturze. Wówczas kwotę podatku VAT należy odprowadzić na specjalny rachunek VAT sprzedawcy. W przelewie split payment należy wskazać, jaka jest kwota podatku VAT, wartość sprzedaży, podać numer faktury oraz NIP dostawcy. Taki rozrachunek wykonuje się ze swojego konta bankowego. Obecnie wszystkie mają już opcję podzielonej płatności VAT, a wówczas należna kwota wpływa na wyodrębniony rachunek bankowy.

Problemy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności

Z zastosowaniem split payment związane jest również to, że ten mechanizm jest możliwy tylko wówczas, gdy na fakturze VAT jest podana kwota podatku. Zdarza się przecież, że kontrahent nie należy do podatników VAT i wówczas takie zobowiązanie podatkowe go nie obejmuje i nie stosuje się mechanizmy podzielonej płatności. Warto poza tym pamiętać, że przelew na specjalne konto VAT sprzedawcy można wykonać także wtedy, gdy kwota brutto jest niższa niż 15 000 zł. W momencie gdy jest większa, split payment jest po prostu obowiązkowy. Trzecim wariantem jest sytuacja, gdy na fakturze pojawi się towar lub usługa wrażliwa. Są one wymienione w ustawie o podatku VAT. Z automatu pojawiają się tam branże: węglowa, stalowa, paliwowa, budowlana, elektroniczna, metale nieżelazne i recykling oraz części samochodowe. Oczywiście podzielona płatność ma zastosowanie tylko do transakcji typu B2B.

Zdarza się, że korzystanie z split payment jest korzystne. Można w ten sposób zmniejszyć kwotę w złożonej deklaracji podatkowej czy też uniknąć odsetek za opóźnienia w płatnościach, jakie określa prawo bankowe. Poza tym ten mechanizm sprawia, że transakcje stają się przejrzyste, ponieważ nie da się dostarczyć takiego przedsiębiorcy o współudział w wyłudzeniach podatkowych, jeśli zdarzy mu się zakupić produkty od nieuczciwego kontrahenta. Wszak odpowiednia kwota z tytułu VAT wpłynie na wydzielone konto. Poza tym zdecydowanie łatwiej jest odzyskać zwrot podatku VAT. Wraz z deklaracją składa się także wniosek o zwrot różnicy podatku na rachunek VAT.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.